Online archiefonderzoek


Het doel van deze site is om een beeld te schetsen van Jan de Waardt. Van zijn werk, maar ook van zijn leven. Van zijn geboorte op 28 april 1871 in Rotterdam tot zijn tragische dood op 21 juli 1909 in het Christelijk Sanatorium te Zeist.

Hiervoor is de afgelopen jaren al veel genealogisch speurwerk verricht.

Op dit moment worden in Nederland steeds meer documenten uit archieven en bibliotheken gedigitaliseerd en online beschikbaar gesteld. Hierdoor hoef je voor veel onderzoek de deur niet meer uit. Je kunt online allerlei bronnen raadplegen - boeken, kranten, tijdschriften, bevolkingsregisters - gewoon vanuit huis, met de laptop op schoot.

Overlijdensbericht Jan de Waardt (Bron: Het Volk, 24 juli 1909)

Voor het genealogisch onderzoek naar Jan de Waardt is veelvuldig gebruik gemaakt van Open Archieven. Hier zijn veel akten beschikbaar - geboorten, huwelijken, overlijdens - zowel voor de familie van zijn vader, Hendrik de Waardt, als voor die van zijn moeder, Geertruida Elisabeth Sikemeier. Ook Delpher is een belangrijke bron. Vaak is het mogelijk om de in de officiële archieven gevonden gegevens aan te vullen met, of te verifiëren aan de hand van informatie uit familieberichten in de krant.

Omdat de families De Waardt en Sikemeier een sterke band hebben met de stad Rotterdam zijn er ook veel feiten boven tafel gekomen via (de website van) het Stadsarchief aldaar.

De resultaten van dit - overigens nog steeds lopende - onderzoek worden online gedeeld via Genealogie Online, in het dossier met de naam Biografisch onderzoek Herman Heijenbrock. Ja, dit dossier bevat naast de stamboomgegevens van Jan de Waardt, ook de familiegeschiedenis van zijn studiegenoot en goede vriend, de kunstschilder Herman Heijenbrock.

De ambitie is, om op basis van de tot nu toe gevonden stamboomgegevens, het leven van Jan de Waardt verder uit te werken. De komende tijd zal hier een reeks korte verhalen verschijnen waarin telkens een aspect van zijn veelbewogen leven uitgelicht wordt. Stay tuned!


Egge-Jan Pollé


Bronnen: